اراضی و املاک

منتفی شدن جریمه ماده 100 در فرض تخریب از سوی مالک

درصورتی که رای کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها متضمن پرداخت جریمه بوده و مالک به جای پرداخت جریمه راساٌ اقدام به تخریب و یا اعاده به وضع سابق کند، اجرای رای کمیسیون ماده 100 مبنی بر پرداخت جریمه منتفی شده و دیگر مالک تکلیفی به پرداخت ندارد.

بنا بر نظر مشورتی شماره ۲۳‍۰/۱۴۵‍۰۸۱/۲‍۰‍۰ مورخ ۱۴‍۰۲/‍۰۹/‍۲۸ کمیسیون مشورتی اقتصادی، اراضی و شهرسازی دیوان عدالت اداری، اجرای آرای کمیسیون های ماده 100 بدواً بر عهده خود مالک است، لذا در فرضی که رای کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها متضمن پرداخت جریمه است و مالک جریمه را پرداخت نمی کند و راساٌ اقدام به تخریب و یا اعاده به وضع سابق می کند اجرای رای کمیسیون ماده 100 مبنی برپرداخت جریمه منتفی است و دیگر مالک تکلیفی به پرداخت جریمه ندارد.

حسن ایزدی

براساس تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداری که بیان می دارد: «…درمواردی که شهرداری از ادامه ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری می کند مکلف است حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ جلوگیری موضوع را درکمیسیون مذکور مطرح نماید درغیراین صورت کمیسیون به تقاضای ذی نفع به موضوع رسیدگی خواهد کرد. درصورتی که تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد، مهلت مناسبی که نباید از دو ماه تجاوز کند تعیین می نماید شهرداری مکلف است تصمیم مزبور را به مالک ابلاغ کند. هرگاه مالک درمهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننماید شهرداری رأساً اقدام کرده و هزینه آنرا طبق مقررات آئین نامه اجرای وصول عوارض از مالک دریافت خواهد نمود.» مستنبط این است که،  اجرای آرای کمیسیون های ماده 100 بدواً بر عهده خود مالک است، لذا در فرضی که رای کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها متضمن پرداخت جریمه است و مالک جریمه را پرداخت نمی کند و راساٌ اقدام به تخریب و یا اعاده به وضع سابق می کند اجرای رای کمیسیون ماده 100 مبنی برپرداخت جریمه منتفی است و دیگر مالک تکلیفی به پرداخت جریمه ندارد.

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا