اراضی و املاک

اراضی و املاک مشاعی به املاکی گفته می شود که نوعا دارای دو یا چند شریک هستند

دکمه بازگشت به بالا